You are currently viewing מומחה המס, ג'קי מצא: פסק דין בנוגע לחילוט כספים בחשד לעבירת מס שאינה עבירת מקור
ג'קי מצא

מומחה המס, ג'קי מצא: פסק דין בנוגע לחילוט כספים בחשד לעבירת מס שאינה עבירת מקור

עדכון חדש משולחנו של רו"ח והמשפטן ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, בנוגע לפסק דין של בית המשפט העליון שניתן ב- 18/4/21 בעניין חילוט כספים במקרה של חשד לעבירת מס שאינה עבירת מקור (פסק דין אבו ג’אבר).

הדיון, שהתקיים בבית המשפט העליון, עסק בסוגיה עקרונית על קיומה או היעדרה של סמכות לתפיסת כספים (חילוט) שנמצאו בחזקת אדם, אשר חשוד בביצוע עבירה של העלמת מס בלבד, בשונה מעבירת מס הנחשבת כ”עבירת מקור”, לצורך חוק איסור הלבנת הון, בשלב החקירה המשטרתית, בטרם הוחלט על הגשת כתב אישום.

בית-המשפט העליון קיבל ברוב דעות וקבע כי סעיף 32 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי אינו כולל סמכות לתפיסת כספים בגין ביצוע עבירה של העלמת מס לפי סעיף 220 לפקודה, ככל שהיא עומדת בפני עצמה ואינה מהווה “עבירת מקור”.

לצפייה בפסק הדין המלא, לחצו על הקישור הבא:

פסק-דין בתיק בש”פ 333/21

כתיבת תגובה