You are currently viewing מומחה המס ג'קי מצא לכלכליסט: "המשק במשבר – חייבים לפעול מהר כדי להשתקם"

מומחה המס ג'קי מצא לכלכליסט: "המשק במשבר – חייבים לפעול מהר כדי להשתקם"

רו"ח והמשפטן, ג'קי מצא, התראיין לאחרונה לכלכליסט, בנוגע למשבר הכלכלי שנוצר בעקבות וירוס הקורונה ומצוקתם של העסקים הקטנים והבינוניים. בראיון הציע מצא מספר דרכים בהן ניתן לגייס מיליארדי שקלים, שיופנו עבור הקלות מס לבתי עסק ועצמאים.

"על מנת לעזור לבעלי העסקים ולסייע למשק לחזור לפעילות מלאה, על המדינה ורשות המסים להחיל מספר הקלות מס והטבות, אשר יתנו מרווח נשימה ובוסט כלכלי עבור בתי עסק שנפגעו ממשבר הקורונה", אמר מצא.

 

כתיבת תגובה