You are currently viewing ג'קי מצא: "לאפשר לשכירים לקבל זיכוי מס על הוצאות בעקבות עבודה מהבית" | Bizportal

ג'קי מצא: "לאפשר לשכירים לקבל זיכוי מס על הוצאות בעקבות עבודה מהבית" | Bizportal

בראיון לאתר ביזפורטל, אמר מומחה המס, רו"ח והמשפטן ג'קי מצא, כי על רשויות המס והממשלה להכיר בכך שעובדים מהבית, אשר נאלצו בעל כורחם להסתגל לסגנון העבודה החדש בצל מגפת הקורונה, צריכים לקבל זיכוי מס על ההוצאות הכרוכות בכך.

"עובד שנאלץ לעבוד מביתו ולשלם הוצאות נוספות ליצירת הכנסה, צריך להיות מסוגל לקבל זיכוי מס בגין הוצאות אלו. אלו הוצאות לא מתוכננות אשר 'נפלו' על העובד בעקבות משבר חמור בו נמצא המשק", הסביר מצא.

הוא הוסיף: "אנחנו מצפים מרשות המיסים, במיוחד בתקופת משבר כמו זו שאנו נמצאים בה כעת, לתת פרשנות מקלה לחוק הקיים או לחילופין, לקדם חקיקה אשר תתיר לעובדים מהבית לדרוש כהוצאות לצורכי מס את החלק היחסי של חלל העבודה, הוצאות חשמל, אינטרנט וכן הלאה".

כתיבת תגובה