You are currently viewing ג'קי מצא: "אם לא נסייע לאנשים עכשיו, הפגיעה בכלכלה תהיה קשה הרבה יותר" | מתוך דהמרקר

ג'קי מצא: "אם לא נסייע לאנשים עכשיו, הפגיעה בכלכלה תהיה קשה הרבה יותר" | מתוך דהמרקר

איך ניתן לעזור לעצמאים ולעסקים הקטנים בזמן המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מהקורונה? על כך ועוד התראיין ג'קי מצא, מי שהיה מנהל רשות המיסים בזמן מלחמת לבנון השנייה לאתר הכלכלה TheMarker.

מצא אכן משווה את התקופה הנוכחית לתקופת מלחמה: "יש להפעיל מנגנון זה באופן מיידי כפי שנעשה בזמן מלחמת לבנון השנייה, שכן המצב הכלכלי צפוי להתדרדר בקרוב ולהיות אף גרוע יותר מתקופת מלחמת לבנון השנייה – כאשר כל המשק יהיה מנוטרל, דבר שלא קרה מאז מלחמת המפרץ".

עוד מוסיף ג'קי מצא, כי יש לשחרר כספים מקרן הפיצויים של המדינה, בדיוק בעת משבר כמו זה הנוכחי.

כתיבת תגובה