You are currently viewing ג'קי מצא מדווח: בשורה לתושבי חוץ המייבאים שירותים ונכסים בלתי מוחשיים

ג'קי מצא מדווח: בשורה לתושבי חוץ המייבאים שירותים ונכסים בלתי מוחשיים

בשורה טובה לתושבי חוץ העוסקים בייבוא של שירותים ונכסים בלתי מוחשיים: החלטת המיסוי 6369/18 מתאריך 17/05/18 העוסקת בבקשה לחשבונית מס מרוכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושבי חוץ תוארך עד לתאריך 16/05/2024. הבקשה מאשרת הוצאת חשבונית מס עצמית מרוכזת אחת ויחידה לספקים הזרים, במקום הוצאת חשבוניות מרובות (היות וקיימת חובת הדיווח לפי תקנה 6 ג' ו- 6 ד').

החלטת המיסוי אשר מאריכה את תוקפה של ההחלטה (שבמקור הוגבלה לשלוש שנים עד לתאריך 6/5/2021 או עד לביטולה) הגיעה אל שולחנו של מומחה המס ג'קי מצא. לאחרונה ייבוא של נכסים ושירותים בלתי מוחשיים תפסו תאוצה רבה במשק- וזו הסיבה שתוקף ההקלה הוארך על ידי רשות המיסים עד לתאריך 16/5/2024.

לחצו כאן להורדת החלטת המיסוי המלאה. 

כתיבת תגובה