Read more about the article מומחה המס, ג'קי מצא: עדכון בנוגע להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי
ג'קי מצא, מומחה מס

מומחה המס, ג'קי מצא: עדכון בנוגע להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי

מומחה המס ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר, מעדכן בנוגע לפרסום קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי, על יד רשות המיסים. הקובץ מתייחס להחלטות על המחצית הראשונה של 2019 (96…

להמשך קריאהמומחה המס, ג'קי מצא: עדכון בנוגע להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי
Read more about the article ג'קי מצא, מומחה המס: עדכון על הוראת קבע בנושא דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה עבור משפרי דיור
ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים לשעבר

ג'קי מצא, מומחה המס: עדכון על הוראת קבע בנושא דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה עבור משפרי דיור

חוק מיסוי מקרקעין מאפשר למשפרי דיור לרכוש דירה חלופית לדירתם היחידה, ועדיין ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה / להיחשב כמוכרי דירה יחידה, לעניין הפטור ממס שבח. זאת בתנאי…

להמשך קריאהג'קי מצא, מומחה המס: עדכון על הוראת קבע בנושא דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה עבור משפרי דיור