משולחנו של ג'קי מצא: צו לעידוד השקעות – אזורי פיתוח א' של מתקן תיירותי ואטרקציה

מומחה המס ומנהל רשות המיסים לשעבר, רו"ח והמשפטן ג'קי מצא, מדווח על פרסומו של צו לעידוד השקעות הון, לקביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות, התשפ"א 2021. בצו החדש נקבע…

להמשך קריאהמשולחנו של ג'קי מצא: צו לעידוד השקעות – אזורי פיתוח א' של מתקן תיירותי ואטרקציה